Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

Objekat mješovite namjene

Investitor

Krstović Radoica/Krstović Sandra

Projekat izradio

CIVIL ENGINEERING d.o.o.

Izvođač radova

ARHI KOD d.o.o.

Stručni nadzor

ARHITEKTONIKA d.o.o.

BRGP

3748.34

Spratnost

Po+P+2+Pk

Parcela

UP 534 DUP Donja Lastva - Tivat

Grad

Tivat

Početak radova

01.09.2021.

Završetak radova

01.12.2023.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!