Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

STAMBENO - POSLOVNI OBJEKAT

Investitor

RUMIA REALTY d.o.o.

Projekat izradio

ARHI - PRO OMEGA d.o.o.

Izvođač radova

MEB d.o.o.

Stručni nadzor

SEDAM ING d.o.o.

BRGP

1279.72

Spratnost

Parcela

Dio UP A1-UP9, DUP- Topolica IV

Grad

Bar

Početak radova

01.10.2019.

Završetak radova

01.10.2020.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!