Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

OBJEKAT STANOVANJA SA DJELATNOSTIMA I PODZEMNOM GARAŽOM

Investitor

UNIVERZUM d.o.o.

Projekat izradio

OLIVER-ING d.o.o.

Izvođač radova

ANGELINI d.o.o.

Stručni nadzor

CRTA d.o.o.

BRGP

1219.17

Spratnost

--

Parcela

UP 9 i UP 10, KO Kolašin

Grad

Kolašin

Početak radova

28.12.2020.

Završetak radova

28.12.2021.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!