Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

Turističke Vile 14a, 14b, 14c, 14d

Investitor

REAL VALUE d.o.o.

Projekat izradio

ARHITRON d.o.o.

Izvođač radova

MEDITERAN COMPANY d.o.o.

Stručni nadzor

CRTA d.o.o.

BRGP

1643.17

Spratnost

Po+Su+P

Parcela

kat. par. 482/2, KO Sveti Stefan, Budva

Grad

Budva

Početak radova

18.03.2021.

Završetak radova

18.04.2022.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!