Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

Benzinska stanica sa pratećim sadržajima

Investitor

ALBINO d.o.o.

Projekat izradio

ARHICON d.o.o.

Izvođač radova

PNP PEROŠEVIĆ d,o,o,

Stručni nadzor

MMK CONTROL d.o.o.

BRGP

517.95

Spratnost

P

Parcela

--

Grad

Tuzi

Početak radova

01.04.2021.

Završetak radova

01.12.2021.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!