Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

POSLOVNO - STAMBENI OBJEKAT

Investitor

FUMKA CONSTRUCTION & LANDSCAPE

Projekat izradio

INTENSA GROUP d.o.o.

Izvođač radova

RELJA COMPANY d.o.o.

Stručni nadzor

SEDAM - ING d.o.o.

BRGP

--

Spratnost

Parcela

UP 1, BLOK 28, DUP - Podkošljun

Grad

Budva

Početak radova

--

Završetak radova

--

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!