Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

OBJEKAT KOLEKTIVNOG STANOVANJA SA DJELATNOSTIMA

Investitor

VENTURA PARTNERS d.o.o.

Projekat izradio

ING-INVEST d.o.o.

Izvođač radova

BMP GRADNJA d.o.o.

Stručni nadzor

ING-INVEST d.o.o.

BRGP

32573.3

Spratnost

P0+P+5 i P0+P+7

Parcela

UP 80a i 80b

Grad

Podgorica

Početak radova

01.03.2022.

Završetak radova

01.09.2024.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!