Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

OBJEKTI VIŠEPORODIČNOG STANOVANJA SA DJELATNOSTIMA

Investitor

ACTON d.o.o.

Projekat izradio

ACTON d.o.o.

Izvođač radova

ACTON d.o.o.

Stručni nadzor

GENESIS PROJECT d.o.o.

BRGP

6381.9

Spratnost

Po+P+5

Parcela

UP 16, DUP ,,Radoje Dakić", Podgorica KP br.1503/15 1503/102 1508/6,Opština Podgorica

Grad

Podgorica

Početak radova

01.07.2022.

Završetak radova

31.10.2023.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!