Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

OBJEKAT TURISTIČKOG STANOVANJA TIP 1

Investitor

TERMO TIM PG d.o.o.

Projekat izradio

SMART STUDIO d.o.o.

Izvođač radova

R&R INVEST d.o.o.

Stručni nadzor

369 STUDIO d.o.o.

BRGP

2468.63

Spratnost

S+P+2+Pk

Parcela

Dio UP 220 i dio UP 222 u zahvatu DUP-a ,,BREZA"

Grad

Kolašin

Početak radova

01.09.2021.

Završetak radova

30.09.2023.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!