Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

REKONSTRUKCIJA STAMBENO-POSLOVNOG OBJEKTA

Investitor

FERNETIĆ SONJA, BARANIN MAJA, YACHT MENAGEMENT d.o.o.

Projekat izradio

ARH DESIGN d.o.o.

Izvođač radova

ROLE INŽINJERING d.o.o.

Stručni nadzor

DIAGRAM d.o.o.

BRGP

1628

Spratnost

Po+P+2

Parcela

KP 183/1, 183/3, 185/1,185/2, KO Topla, Herceg Novi

Grad

Herceg Novi

Početak radova

10.05.2022.

Završetak radova

10.05.2022.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!