Stambeni Poslovni Turistički Infrastrukturni Javni
MAPA GRADILIŠTA

Naziv projekta

ADAPTACIJA KUĆE ĐURKOVIĆ

Investitor

MILAN PERIŠIĆ / BUDIMIR PERIŠIĆ

Projekat izradio

ING - INVEST d.o.o.

Izvođač radova

TECH - LIVE d.o.o.

Stručni nadzor

TECH - LIVE d.o.o.

BRGP

--

Spratnost

Parcela

KO RISAN

Grad

Kotor

Početak radova

01.10.2019.

Završetak radova

01.06.2020.

Galerija

Prvi online expo proizvoda i usluga iz oblasti građevinarstva i arhitekture u Crnoj Gori!