Događaji / Konkurs Eko naselje u Petrovaradinu s nagradnim fondom od 12.000 eura

Gradnja.me

Konkurs Eko naselje u Petrovaradinu s nagradnim fondom od 12.000 eura
OPIS

Arhitekte iz Srbije i regiona pozivaju se da do 18. jula osmisle idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje naselja u specifičnom ambijentu novosadskog predgrađa.


Data Investment, u saradnji sa kompanijama Xella Srbija, Energy Net, Home Concept, Aling-Conel i Oblo Living raspisuje međunarodni, otvoreni, anketni, jednostepeni i anonimni konkurs za idejno urbanističko-arhitektonsko rešenje ekološkog naselja u Petrovaradinu. Konkurs organizuje i sprovodi portal Gradnja.rs.

Cilj konkursa je da se izaberu najkvalitetnija rješenja u pogledu oblikovanja, uklapanja u okruženje i prostorne organizacije naselja, uz zadovoljenje visokih standarda energetske efikasnosti.


Predmetna lokacija od oko 1,2 hektara nalazi se u Petrovaradinu, u dijelu novosadskog naselja Karagača, na desetak minuta od gradskog centra. U pitanju je deo Novog Sada koji prolazi kroz korenitu transformaciju pojavnosti, sadržaja i identiteta – od periferne zone do vredne gradske lokacije poželjne za porodični život.


Potrebno je osmisliti naselje od 14 objekata, usklađenih parametara izgrađenosti, stambenih tipologija i volumena.


Povod za raspisivanje konkursa leži u spontanom procesu džentrifikacije Petrovaradina, nedostatku kvalitetnih arhitektonskih rešenja i naglog rasta cijene građevinskih materijala, izvođenja i održavanja. U promijenjenim okolnostima od učesnika se očekuje da predlože nova, održivija rešenja i to od nivoa urbanističkog sklopa do tehničkih karakteristika jedinice. U kontekstu paralelnih procesa, porodična kuća postavlja se u samo središte promišljanja novih obrazaca stanovanja i ekoloških standarda.


Zadatak konkursa je da se osmisli funkcionalno i oblikovno atraktivno idejno rješenje stambenog naselja energetski efikasnih kuća u specifičnom ambijentu novosadskog predgrađa. Po svojoj strukturi i sadržaju, zadatak konkursa se sastoji iz tri dijela: (1) urbanističkog, (2) arhitektonskog i (3) tehnološkog.

Prvi dio odnosi se na urbanističko rešenje i postavku Eko naselja od 14 objekata, usklađenih parametara izgrađenosti, stambenih tipologija i volumena.

Drugi dio zadatka odnosi se na izradu idejnog arhitektonskog rešenja jedne tipske porodične kuće u sklopu sa elementima pejzažnog uređenja.

Treći dio zadatka odnosi se na predlog scenarija energetske efikasnosti i održivosti, a primjenom preporučenih materijala i sistema.


Prijava i rokovi

Konkurs počinje 23. maja i traje osam nedelja. Krajnji rok za dostavu radova je 18. jul. Sva pitanja učesnici mogu postavljati najkasnije do 11. jula. Objava rezultata je 28. jula na portalu Gradnja.


Po karakteru konkurs je anketni, jednostepeni i međunarodni. Pravo učešća na konkursu imaju sve arhitekte, odnosno arhitektonski biroi iz bivših jugoslovenskih republika, pod uslovom da najmanje jedan član tima bude arhitekta sa licencom.


Prijava za učešće je obavezna i može se izvršiti popunjavanjem online formulara.


Podloge, konkursni materijal i prateću dokumentaciju učesnici mogu preuzeti OVDJE.


Više informacija na portalu gradnja.rs