Događaji / Javnih rasprava za Planove upravljanja (2021 – 2025) za svih 5 (pet) nacionalnih parkova

Gradnja.me

Javnih rasprava za Planove upravljanja (2021 – 2025) za svih 5 (pet) nacionalnih parkova
OPIS

Za zaintersovanu javnost, institucije i organizacije se produžava vrijeme trajanja javnih

rasprava za Planove upravljanja (2021 – 2025) za svih 5 (pet) nacionalnih parkova i da će trajati do 12. 7. 2022. godine.


Do tog roka sve zainteresovane strane, mogu pisanim putem poslati svoje sugestije na e-mail:

npcg@nparkovi.me i veselinluburic@nparkovi.me ili pisanim putem na adresu: Trg vojvode Bećir- bega

Osmanagića br. 16, 81 000 Podgorica, a što će JP NPCG kao upravljač u saradnji sa resornim

ministarstvom uzeti u razmatranje.


Takođe, obavještavamo sve zainteresovane strane da će se završne javne rasprave održati:

7. 7. 2022. godine za Nacionalne parkove: Prokletije, Biogradska gora i Durmitor u zgradi Ministarstva

ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u multimedijalnoj sali od 10 h do 15 h.

8. 7. 2022. godine za Nacionalne parkove: Lovćen i Skadarsko jezero, takođe u zgradi Ministarstva

ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u multimedijalnoj sali od 10 h do 15 h.