Događaji / Raspisan je konkurs za idejno urbanističko/arhitektonsko rješenje uređenja zelene površine – park sa pratećom infrastrukturom u Baru.

Gradnja.me

Raspisan je konkurs za idejno urbanističko/arhitektonsko rješenje uređenja zelene površine – park sa pratećom infrastrukturom u Baru.
OPIS

Opština Bar raspisala je (23.03.2023.) konkurs za idejno urbanističko/arhitektonsko rješenje uređenja zelene površine – park sa pratećom infrastrukturom u Baru.


Predmet konkursa je izrada idejnog urbanističko/arhitektonskog rješenja: uređenja javne zelene površine – park sa pratećom infrastrukturom u Baru, na dijelu katastarske parcele 5761/1 KO Novi Bar, Opština Bar.


Dokumentacija koja predstavlja konkursni materijal objavljena je na sajtu Opštine Bar na ovom linku kao i na sajtovima Saveza arhitekata Crne Gore i Inženjerske komore Crne Gore. Pitanja u vezi sa konkursom mogu se postavljati na e-mail maja.tisma@bar.me do 23. aprila 2023, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici Opštine Bar, do 05. maja 2023. godine.

Rok za predaju radova je do 24. maja 2023. godine.