Događaji / Konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje objekta – novo gradsko groblje u Beranama

Gradnja.me

Konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje objekta – novo gradsko groblje u Beranama
OPIS

Služba glavnog gradskog arhitekte Opštine Berane je raspisala međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko-urbanističko rješenje objekta – novo gradsko groblje u Beranama.

Predmet idejnog arhitektonsko urbanističkog rješenja je izgradnja novog gradskog groblja sa pratećim komunalnim sadržajima za koju je utvrđena granica u zahvatu KO Budimlja,Opština Berane.Ovaj zahvat predstavalja granicu novog pravoslavnog groblja u obje faze.

Cilj izrade predmetnog Idejnog arhitektonsko-urbanističkog rješenja je izvršiti prostornu i tehničku razradu optimalne varijante pravoslavnog groblja na definitivno utvrđenoj lokaciji za obje faze , u određenom zahvatu, pri čemu bi se predložio načina uređenja prostora, odredili oblici i materjalizacija, sagledavajući širi kontekst i okruženje.

Rokovi konkursa

Konkurs je otvoren od utorka 18. jula 2023. godine.

Rok za predaju radova je 23:59h (UTC+1) ponedeljak, 18. septembra 2023. godine.

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do ponedeljka 31. jula 2023. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici Opštine Berane do ponedeljak 14. avgusta 2023. godine.

Pitanja se šalju na adresu: arhitekta@berane.co.me

Rezultati Konkursa biće objavljeni do 02. oktobra 2023.g.

Raspisivač Konkursa će nakon donošenja odluke žirija i predaje završnog izveštaja objaviti rezultate Konkursa zvaničnoj internet stranici Opštine www.berane.me.

Nagradni fond za dodjelu iznosi 35.000,00 eura.

Prva nagrada: 13.000,00 €

Druga nagrada: 7.000,00 €

Treća nagrada: 3.500,00 €

Jedan otkup: 1.500,00 €

Konkurska dokumenatcija je dostupna na linku : OVDJE


Ostale informacije o konkursu se nalaze na web-sajtu: www.berane.me