Događaji / Raspisan tender za rekonstrukciju regionalnog puta Cetinje-Njeguši

Gradnja.me

Raspisan tender za rekonstrukciju regionalnog puta Cetinje-Njeguši
OPIS

Uprava za saobraćaj objavila je tender za rekonstrukciju regionalnog puta Cetinje-Njeguši, dionica od supermarketa Voli do Bajičke crkve, II faza Bajička ulica.

Proračunata vrijednost radova iznosi 1.52 mil EUR, odnosno 1,8 mil EUR sa PDV-om.

Ponude se podnose zaključno sa danom 14.08.2023. godine do 10:00 sati.

Ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 70 ni duži od 150 kalendarska dana od dana uvođenja izvođača u posao.