Događaji / Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici

Gradnja.me

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici
OPIS

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisalo je međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta doma zdravlja u City kvartu u Podgorici.

Predmet konkursa je izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za izgradnju doma zdravlja na urbanističkoj parceli broj 17, površine 8.643,00 m², u zahvatu DUP-a „Radoje Dakić“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, broj 23/12) u Glavnom gradu Podgorica.

Konkursni rokovi:

Konkurs je otvoren od utorka, 8. avgusta 2023. godine.

Rok za predaju radova je 23:59h, ponedjeljak, 30. oktobar 2023. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni do ponedjeljka, 4. decembra 2023. godine.

Raspisivač Konkursa će nakon donošenja odluke žirija i predaje Završnog izvještaja žirija, objaviti rezultate Konkursa na zvaničnoj internet stranici konkursa: www.architecturalcompetitions.me.

Članovi konkursnog žirija:

1. Vladan Stevović, M.Arch., glavni državni arhitekta u Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore – predsjednik Žirija;

2. arh. Vladimir Lojanica, dekan Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i redovni profesor - stručni član;

3. Vasa J. Perović, MA BiA, arhitekta/osnivač “bevk perović arhitekti” – stručni član;

4. Marko Stjepčević, dip.inž.arh., ko-osnivač “OOUR studio” – stručni član;

5. Ingrid van der Heijden, arhitekta/partner u CIVIC Architects – stručna članica;

6. Novica Mitrović, dipl.inž.arh., predsjednik Strukovne komore arhitekata IKCG“, – stručni član;

7. Prim. dr Danilo Jokić, direktor Doma zdravlja Glavnog grada – stručni član.

Zamjenik člana Žirija, u slučaju potrebe, biće Andrijana Jokić, dipl.inž.arh. – stručna članica.

Nagradni fond:

I nagrada - 30.000,00 €

II nagrada - 20.000,00 €

III nagrada - 10.000,00 €

Tri otkupa po – 4.500.00 €

Pravo učešća:

Na Konkursu mogu učestvovati lica koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na teritoriji Crne Gore, kao i lica sa sjedištem i prebivalištem na teritoriji druge države.

Barem jedan od autora konkursnog rada (pojedinac ili vođa autorskog tima) mora biti odgovorno lice arhitektonske struke (licencirani arhitekta).

Licenca može biti stečena u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi i ista mora biti priložena u okviru konkursne dokumentacije (na način kako je propisano Raspisom konkursa).

Registracija:

Registracija nije potrebna, učešće na konkursu je besplatno.

Rok za postavljanje pitanja:

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do četvrtka, 31. avgusta 2023. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici www.arhitecturalcompetitions.me do utorka 19. septembra 2023. godine.

Pitanja se šalju na adresu:

info@architecturalcompetitions.me