Događaji / Raspisan tender za sanaciju klizišta Jabuka na regionalnom putu Murina Bjeluha

Gradnja.me

Raspisan tender za sanaciju klizišta Jabuka na regionalnom putu Murina Bjeluha
OPIS

Uprava za saobraćaj je raspisala tender za sanaciju klizišta Jabuka na regionalnom putu Murina Bjeluha.


Proračunata vrijednost radova iznosi 110 000 EUR, odnosno 133 000 EUR sa PDV-om.

Ponude se podnose zaključno sa danom 28.08.2023. godine do 10:00 sati.

Ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 60 ni duži od 140 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.

.