Događaji / Raspisan tender za sanaciju klizišta Dobrakovo na dionici Barski most Bijelo Polje

Gradnja.me

Raspisan tender za sanaciju klizišta Dobrakovo na dionici Barski most Bijelo Polje
OPIS

Uprava za saobraćaj raspisala je tender za sanaciju klizišta Dobrakovo na dionici Barski most Bijelo Polje.

Proračunata vrijednost radova iznosi 4 462 800 EUR, odnosno cca 5 400 000 EUR sa PDV-om.

Ponude se podnose zaključno sa danom 15.09.2023. godine do 10:00 sati.

Ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 8 ni duži od 18 kalendarskih mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao