Događaji / Raspisan tender za sanaciju klizišta na dionici regionalnog puta Mataševo-Kolašin

Gradnja.me

Raspisan tender za sanaciju klizišta na dionici regionalnog puta Mataševo-Kolašin
OPIS

Uprava za saobraćaj raspsiala je tender za sanaciju klizišta na dionici regionalnog puta R 13, od Mateševa do Kolašina (km 8+700).

Proračunata vrijednost radova iznosi 1 042 000 EUR, odnosno 1 260 000 EUR sa PDV-om.

Ponude se podnose zaključno sa danom 06.09.2023. godine do 10:00 sati.

Ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 60 ni duži od 140 kalendarska dana od dana uvođenja izvođača u posao.