Događaji / Raspisan tender za rekonstrukciju raskrsnice ulica II crnogorskog bataljona, Vaka Đurovića i Gavra Vukovića i za rekonstrukciju-proširenje ulice II crnogorskog bataljona

Gradnja.me

Raspisan tender za rekonstrukciju raskrsnice ulica II crnogorskog bataljona, Vaka Đurovića i Gavra Vukovića i za rekonstrukciju-proširenje ulice II crnogorskog bataljona
OPIS

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je tender za rekonstrukciju raskrsnice ulica II crnogorskog bataljona, Vaka Đurovića i Gavra Vukovića i za rekonstrukciju-proširenje ulice II crnogorskog bataljona.


Proračunata vrijednost radova iznosi 1 652 892 EUR, odnosno cca 2 000 000 EUR sa PDV-om.

Ponude se podnose zaključno sa danom 25.10.2023. godine do 09:00 sati.

Ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 180 niti duži od 210 kalendarska dana od dana uvođenja izvođača u posao.