Događaji / Konkurs za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje Trga durmitorskih ratnika na Žabljaku

Gradnja.me

Konkurs za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenje Trga durmitorskih ratnika na Žabljaku
OPIS

Opština Žabljak raspisala je konkurs za idejno urbanističko – arhitektonsko rješenja Trga durmitorskih ratnika na Žabljaku. Predmet konkursa je izbor najboljeg idejnog arhitektonskog rješenja za uređenje i rekonstrukciju Trga durmitorskih ratnika na Žabljaku, kojim će se dodatno aktivirati i osavremeniti otvoreni gradski prostor i njegovi sadržaji, pri tom vodeći računa o vrijednovanju istorijskih, kulturoloških, socioloških i funkcionalnih, a posebno klimatskih zahtjeva ovog prostora.

Konkurs je nacionalni, opšti, jednostepeni i anonimni.

Rokovi konkursa

Konkurs je otvoren od petka, 29. septembra 2023. godine.

Rok za predaju radova je 23:59h (UTC+1) ponedeljak, 4. decembar 2023. godine.

Svi učesnici mogu postaviti pitanja u vezi sa konkursom do nedelje, 15. oktobra 2023. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objavljeni na internet stranici Opštine Žabljak do ponedjeljka 30. oktobra 2023. godine.

Pitanja se šalju na adresu: zabljaktrg@gmail.com

Rezultati Konkursa biće objavljeni do 18. decembra 2023.g.

Raspisivač Konkursa će nakon donošenja odluke žirija i predaje završnog izveštaja objaviti rezultate Konkursa zvaničnoj internet stranici Opštine zabljak.me

Nagradni fond iznosi 14.000,00€

I nagrada – 7.500,00€

II nagrada – 3.500,00€

III nagrada – 2.000,00€

Dva otkupa po 500,00€

Konkurska dokumentacija je dostupna na linku