Događaji / Javna rasprava o Nacrtu Strategije upravljanja kvaliteta vazduha za period 2021-2029. godina.

Gradnja.me

Javna rasprava o Nacrtu Strategije upravljanja kvaliteta vazduha za period 2021-2029. godina.
OPIS

Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 041/18), Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma upućuje

JAVNI POZIV

Naučnoj i stručnoj javnosti, naučnoistraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja, privrednim subjektima, nevladinim organizacijama, građanima i svim zainteresovanim subjektima, za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu Strategije upravljanja kvaliteta vazduha za period 2021-2029. godina.


Javna rasprava će trajati od 30. marta 2021. do 8. maja 2021. godine.


Imajući u vidu složenu epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID 19 i rizik koji nosi okupljanje u zatvorenom prostoru, cijenimo opravdanim da se u okviru javne rasprave ne organizuje okrugli sto, već da se u periodu njenog trajanja od 40 dana omogući zainteresovanim licima dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija u pisanom i elektronskom obliku.


Primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju se Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Direktoratu za životnu sredinu, IV Proleterske br. 19, 81 000 Podgorica, u pisanom obliku putem pošte ili lično ili u elektronskom obliku na e-mail adresu javna.rasprava@mrt.gov.me, na Obrascu broj 4: „Primjedbe, predlozi i sugestije“, koji je sastavni dio Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija.


Javni poziv objavljuje se na internet stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma: www.mepg.gov.me i portalu e-Uprave.


Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma će sačiniti izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi, koji će objaviti na svojoj internet stranici i portalu e-Uprave, u roku od 15 dana od dana završetka javne rasprave.


Prilozi:


Nacrt Strategije upravljanja kvaliteta vazduha za period 2021-2029. godina

Program javne rasprave

Obrazac za dostavljanje primjedbi, predloga i sugestija