Događaji / Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima"

Gradnja.me

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima"
OPIS

Javna rasprava o Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima", Opština Berane i Nacrtu Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu, održaće se u organizaciji Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma u periodu od 04.02. do 24.02.2021.godine.


Predlozi, sugestije i komentari mogu se dostavljati putem e-mail-a: javna.rasprava@mepg.gov.me ili direktno na arhivu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, IV Proleterske brigade broj 19, Podgorica, zaključno sa 24.02.2021.godine.


Ministarstvo će, u saradnji sa Opštinom Berane organizovati javnu prezentaciju Nacrta Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima", Opština Berane, dana 19.02.2021. godine, od 11-13h u sali Skupštine Opštine Berane.


Prilog:

Nacrt Detaljnog urbanističkog plana "Lijeva obala Lima", Opština Berane

Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja za Detaljni urbanistički plan “Lijeva obala Lima”, Opština Berane