Događaji / Raspisan tender za adaptaciju objekta tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici

Gradnja.me

Raspisan tender za adaptaciju objekta tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici
OPIS

Uprava za kapitalne projekte raspisala je tender za adaptaciju objekta tehničkih fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici.


Proračunata vrijednost radova iznosi 950 000 EUR, odnosno 1 149 000 EUR sa PDV-om.

Ponude se podnose zaključno sa danom 28.12.2023. godine do 10:00 sati.

Ponuđači su u obavezi da se konkretno izjasne koji rok za završetak predmetnih radova nude za sve navedene stavke u tehničkoj specifikaciji/ predmjeru radova. Maksimalni tehnički rok za završetak predmetnih radova je 150 dana od dana uvođenja izvođača u posao radova.