Događaji / Raspisan tender za izgradnju šetališta uz rijeku Moraču, fazna realizacija ( od plaže Labud do mosta Milenijum)

Gradnja.me

Raspisan tender za izgradnju šetališta uz rijeku Moraču, fazna realizacija ( od plaže Labud do mosta Milenijum)
OPIS

Agencija za razvoj i izgradnju Podgorice raspisala je tender za izgradnju šetališta uz rijeku Moraču, fazna realizacija ( ( od plaže Labud do mosta Milenijum))


Vrijednost radova je 206 611 EUR, odnosno cca 250 000 sa PDV-om.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 15. januara naredne godine do 9 sati.

Ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 70 niti duži od 85 kalendarska dana od dana uvođenja izvođača u posao.