Događaji / Raspisan tender za izradu glavnog projekta i izgradnju puta petlja Veruša-Lopate

Gradnja.me

Raspisan tender za izradu glavnog projekta i izgradnju puta petlja Veruša-Lopate
OPIS

Uprava za saobraćaj je raspisala tender za izradu glavnog projekta i izgradnju puta petlja Veruša-Lopate.


Vrijednost radova je 9 504 000 EUR, odnosno 11 499 840 EUR sa PDV-om.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 22. januara naredne godine do 10 sati.

Ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 12 niti duži od 22 kalendarska mjeseca od zaključenja ugovora. Rok za izradu glavnog projekta i pribavljanje građevinske dozvole na osnovu istog, računajući sa zakonskim rokom iz člana 181 stav 7 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, je 6 kalendarskih mjeseci od zaključenja ugovora.