Događaji / Raspisan tender za izgradnju šetališta uz brdo Ljubović

Gradnja.me

Raspisan tender za izgradnju šetališta uz brdo Ljubović
OPIS

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice raspisala je tender za izvođenje radova na izgradnji šetališta uz brdo Ljubović.


Vrijednost radova je 537 190 EUR, odnosno cca 640 000 EUR sa PDV-om.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 25. januara naredne godine do 9 sati.

Ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 90 niti duži od 110 kalendarska dana od dana uvođenja izvođača u posao.