Događaji / Raspisan tender za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Mujo Ulqinaku u Ulcinju

Gradnja.me

Raspisan tender za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Mujo Ulqinaku u Ulcinju
OPIS

Opština Ulcinj raspisala je tender za izvođenje radova na rekonstrukciji ulice Mujo Ulqinaku.


Vrijednost radova je cca 611 500 EUR, odnosno cca 740 000 EUR sa PDV-om.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 25. januara naredne godine do 9 sati.

Ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 90 niti duži od 110 kalendarska dana od dana uvođenja izvođača u posao.