Događaji / Raspisan tender za izgradnju kružnog toka na raskrsnici Bulevara Svetog Petra Cetinjskog i Bulevara Džordža Vašingtona, u Podgorici

Gradnja.me

Raspisan tender za izgradnju kružnog toka na raskrsnici Bulevara Svetog Petra Cetinjskog i Bulevara Džordža Vašingtona, u Podgorici
OPIS

Agencija za razvoj i izgradnju Podgorice raspisala je tender za izvođenje radova na izgradnji kružnog toka na raskrsnici Bulevara Svetog Petra Cetinjskog i Bulevara Džordža Vašingtona, u Podgorici.


Vrijednost radova iznosi 601 652 EUR, odnosno cca 727 000 EUR sa PDV-om.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 26. januara naredne godine do 9 sati.

Ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 75 niti duži od 90 kalendarska dana od dana uvođenja izvođača u posao.