Događaji / Raspisan tender za rekonstrukciju puta Pažići - Spuž - Stologlav

Gradnja.me

Raspisan tender za rekonstrukciju puta Pažići - Spuž - Stologlav
OPIS

Opština Danilovgrad je raspisala tender za rekonstrukciju puta Pažići - Spuž - Stologlav.


Vrijednost radova iznosi 4 834 000 EUR, odnosno cca 5 834 000 EUR sa PDV-om.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 19. februara 2024 godine do 10 sati.

Ponuđeni rok za završetak radova ne može biti kraći od 210 niti duži od 270 kalendarska dana od dana uvođenja izvođača u posao.