Događaji / STRUČNI SKUP "PETI DANI ELEKTRO INŽENJERA IKCG" - POZIV AUTORIMA

Gradnja.me

STRUČNI SKUP "PETI DANI ELEKTRO INŽENJERA IKCG" - POZIV AUTORIMA
OPIS

Poštovane koleginice i kolege,

Kao što smo radili u protekle četiri godine, Strukovna komora elektro inženjera namjerava da i ove godine, tokom mjeseca novembra, organizuje tradicionalni stručni skup, pod nazivom "PETI DANI ELEKTRO INŽENJERA IKCG".

Duboko svjesni aktuelne epidemiološke situacije i važećih zdravstvenih i drugih mjera koje se primjenjuju na teritoriji Crne Gore i zemalja okruženja u borbi sa virusom COVID-19, a koja se u poslednjih mjeseci poboljšava, te uspješno započetim procesom vakcinacije, nadajući se da ćemo ovogodišnji stručni skup, za razliku od prošlogodišnjeg, biti u prilici da održimo uživo, kao i prva tri, odlučili smo da započnemo sa pripremama za organizaciju ovogodišnjeg stručnog skupa.

Nadamo se da će zdravstvena situacija u Crnoj Gori i zemljama okruženja, u vrijeme održavanja ovogodišnjeg stručnog skupa omogućiti da isti bude održan uživo, a ukoliko isto iz navedenih razloga ne bude moguće, potrudićemo se da skup organizujemo na neki drugi, adekvatan način, kako to trenutno radimo sa „on-line“ prezentacijama radova sa prošlogodišnjeg skupa.

Kao i svih ranijih godina, upućujemo poziv svima vama koji ste zainteresovani da budete učesnici ovogodišnjeg stručnog skupa u ulozi predavača, odnosno autora radova, da pošaljete prijavu sa nazivom, temom i kratkim sažetkom rada.

Programski odbor Stručnog skupa će, nakon sagledavanja dostavljenih sažetaka radova, donijeti odluku o tome da li je predložena tema aktuelna i da li se načelno prihvata.

Nakon toga bi se, u saradnji sa Programskim odborom, pristupilo pripremi rada, prema templejtu koji se nalazi u prilogu.

Svi prihvaćeni radovi biće objavljeni u Zborniku radova i/ili prezentovani na Stručnom skupu, kroz stručno predavanje.

Sažetke radova možete poslati najkasnije do petka, 18. juna 2021. godine, na e-mail: zeljko.maras@ikcg.co.me (Željko Maraš, dipl. ing. el., Predsjednik SKEI i Predsjednik Organizacionog odbora).

Ukoliko se prepoznajete u ulozi predavača, odnosno autora stručnog rada i imate želju da vaš rad bude prezentovan na jednom od najvećih i najpriznatijih skupova elektro inženjerske struke Crne Gore, pozivamo vas da se odazovete ovom pozivu i time date lični doprinos daljem razvoju naše struke.

U prilogu poziva dostavljamo formu PRIJAVA SAZETKA RADA, koju je potrebno da ispunite i dostavite, kao i formu TEMPLEJT ZA PRIPREMU RADA, po kojoj se formiraju radovi.

U ime Izvršnog odbora Strukovne komore elektro inženjera i Organizacionog odbora stručnog skupa „PETI DANI ELEKTRO INŽENJERA IKCG“, želimo vam dobro zdravlje, iskreno Vas pozdravljamo i očekujemo Vaše prijave do navedenog roka.

Templejt za pripremu rada

Prijava sazetka rada

Željko Maraš, dipl. ing. el., Predsjednik SKEI i Predsjednik Organizacionog odbora

Prof. dr Milovan Radulović, dipl. ing. el., Predsjednik Programskog odbora