Događaji / Podgorica ustupa zemljište za gradnju novog groblja na Ćemovskom polju

Gradnja.me

Podgorica ustupa zemljište za gradnju novog groblja na Ćemovskom polju
OPIS

Glavni grad planira da Pogrebnim uslugama ustupi na korišćenje zemljište za potrebe izgradnje novog groblja na Ćemovskom polju, a njihova namjera pretočena je u skupštinsku odluku o kojoj će se izjasniti odbornici na sjednici gradskog parlamenta koja je zakazana za 30. jun.


U pitanju je pet katastarskih parcela u KO Dajbabe i dio katastarske parcele u KO Podgorica III.


- Pogrebne usluge obratile su se gradonačelniku 8. juna za donošenje odluke o ustupanju na korišćenje katastarskih parcela broj 1348/1, 1347/48, 1348/58, 1348/59 i 1348/60 u KO Dajbabe i dijela katastarske parcele broj 7938/1KO Podgrorica III radi izgradnje novog groblja na Ćemovskom polju u skladu sa Programom obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021. godinu. Odlukom gradonačelnika o određivanju lokacije sa elementima urbanističko-tehničkih uslova za lokalni objekat od opšteg interesaizgradnja gradskog groblja od 3.02.2020. godine određena je lokacija za izgradnju gradskog groblja. Parcele su upisane u JIH broj 56 KO Dajbabe i LN broj 3217 KO Podgorica III kao svojina Crne Gore, subjekat raspolaganja Glavni grad - piše u skupštinskoj odluci.


Novo groblje bilo je planirano u Kokotima Prostorno-urbanističkim planom Podgorice i kasnije razrađeno Urbanističkim projektom Novo groblje za koji je dato 16.600 EUR.


Međutim, Glavni grad je 2019. godine tadašnjem Ministarstvu održivog razvoja uputio inicijativu za promjenu lokacije tražeći parcelu na Ćemovskom polju, iza Zetatransa, jer bi investicija u Kokotima iziskivala mnogo više finansijskih sredstava.


Za novo groblje na Ćemovskom polju, koje planirano u zahvatu od 36 hektara, završeno je idejno rješenje, a nakon toga i glavni projekat.


Novo groblje, kako su ranije saopštili iz Pogrebnih usluga, imaće 18.412 grobnica, odnosno 39.369 novih grobnih mjesta.


Idejnim rješenjem predviđeno je da površina kompleksa groblja bude 296.000 kvadrata, te da se označe faze realizacije, i to prva i druga faza.


Predlog rješenja grobnog kompleksa može se svrstati u kombinovani tip, koji sadrži elemente parkovskog i arhitektonskog groblja. Predviđena je izgradnja pristupnog trga sa objektima za specijalne usluge i trgovinu, kompleksa trga za ispraćaj sa kapelama, krematorijuma, rozarijuma, osarijuma, kolumbarijuma, aleje zaslužnih i uglednih građana, kao i parkovskog linearnog zelenila.


Posebna pažnja je posvećena dizajniranju trgova i slobodnih površina groblja kroz odgovarajuće projekte pejzažne arhitekture. Na lokaciji se nalazi objekat za kremiranje, kao i mjesta za ukop urni rozarijumi (ukop u zemlju) i kolumbarijumi (ukop u zid) saopšteono je ranije iz Pogrebnih usluga.