Događaji / Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja

Gradnja.me

Javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata sezonskog karaktera putem javnog nadmetanja
OPIS


Opština Herceg Novi objavila je prvi javni poziv za davanje u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata za sezonu 2021.godine, za period od 05.07.2021. – 15.09.2021. U pitanju su 3 lokacije u Igalu i Herceg Novom.


Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u predmetne lokacije u kancelariji broj 88 na trećem spratu – Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica, koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o uplaćenom depozitu u iznosu od 100.00 eura na žiro račun Glavnog trezora Opštine Herceg Novi, broj 510-208-95, uz napomenu da se uplata vrši na ime “depozita za učešće na javnom nadmetanju”.


Rok za podnošenje ponude je 05.07.2021. godine. Javno nadmetanje – aukcija će se održati 06.07.2021. godine sa početkom u 09:30 h u velikoj sali Opštine Herceg Novi u prisustvu prijavljenih i registrovanih učesnika za nadmetanje.