Događaji / Završena adaptacija objekta Carinarnice i Teatra u Starom Baru

Gradnja.me

Završena adaptacija objekta Carinarnice i Teatra u Starom Baru
OPIS


Opština Bar izvršila je adaptaciju dva objekta u Starom Baru: Carinarnice i Teatra, a ukupna vrijednost radova iznosi 75.500,00 eura. Izvođač radova je Restart Ing d.o.o, investitor je Opština, a radovi su finansirani iz programa Interreg Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora u okviru projekta FORTITUDE.


Danas su u starom gradu predsjednik Opštine Dušan Raičević i šefica Kancelarije za upravljanje projektima Opštine Bar i projekt menadžer Ana Živanović, potpisali sertifikat o prijemu radova adaptacije sa izvršnom direktoricom firme koja je izvodila radove Restart Ing. doo, Gordanom Ražnatović.


Živanović je predstavila projekat i izvršene radove na adaptaciji ova dva objekta. Nakon pripremljenih konzervatorskih projekata za oba objekta i pribavljene saglasnosti na iste od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara, u okviru ovog posla na ljetnjoj sceni napravljena je nova, moderna konstrukcija sjedišta za publiku, koja ima potpunu preglednost sa svih pozicija u gledalištu i estetski je uklopljena u ambijent. Postavljena je i nova scena, zidovi su očišćeni i sanirani, kao i osvjetljenje na zidinama i sceni.


Carinarnica je kompletno opremljena novim namještajem, stolarijom i modernim tehnologijama koje će biti preduslov za kreiranje virtuelne realnosti i mogućnosti 3D obilaska starog grada za sve posjetioce. Ovaj objekat sada dobija novu namjenu – stara izložbena postavka će biti preseljena u Arhiepiskopsku palatu, a ovaj objekat postaje Centar za posjetioce u kom će se posjetiocima, pored informacija o starom gradu, pružati nova usluga – “Proširena stvarnost” što je predmet druge nabavke u okviru ovog projekta, a ova nova usluga će biti u funkciji od avgusta, nakon čega slijedi i nabavka vrijedne produkcijske opreme za Teatar.