Događaji / Otvaranje Kreativnog haba u zgradi Starog zatvora u Kotoru

Gradnja.me

Otvaranje Kreativnog haba u zgradi Starog zatvora u Kotoru
OPIS

Otvaranje Kreativnog haba u zgradi Starog zatvora u Kotoru biće upriličeno u petak, 09. jula u 20 sati.

Na otvaranji će govoriti prof.dr Vesna Bratić, ministarka PNKS, Vladimir Jokić, predsjednik Opštine Kotor, Zorka Kordić, glavna pregovaračica Crne Gore sa EU. Pored predstavnika Vlade Crne Gore i Opštine Kotor, prisustvovaće i predstavnici medjunarodnih i domaćih institucija kao i stranih ambasada država uključenih u ovaj IPA CBC projekat.


Rekonstrukcija objekta nekadašnjeg zatvora u Starom gradu Kotoru realizovana je okviru Interreg IPA CBC programa Italija-Albanija-Crna Gora, kroz projekat „Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija – 3C”, na kojem je Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta posredstvom Resora kulture vodeći partner, a ostali partneri su Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore, Ministarstvo kulture Albanije; Institut za kulturne spomenike „Gani Strazimiri“ Albanija; Regija Pulja – Odeljenje za turizam, ekonomiju kulture i valorizaciju teritorije; Regija Molise; Fondacija za kulturu Molise. Ukupna vrijednost odobrenog projekta je 4.281.675,26€, od čega je iznos od 1.271.336,81€ bio opredijeljen za Resor kulture u MPNKS.


Crna Gora prepoznaje sve veći značaj kreativnih industrija, kulturnih dobara I nematerijalnih resursa u ekonomskom razvoju. Razvojem kreativnih industrija gradi se imidž jedne moderne, otvorene Crne Gore, spremne da kroz stalni dijalog sa nevladinim I privatnim sektorom, podrži talente I kreativce.


Projekat je baziran na uspostavljanje kulturnih i kreativnih habova na tri lokacije, a kroz njegovu realizaciju će osim zgrade Starog zatvora u Starom gradu u Kotoru, biti rekonstruisana i zgrada Kinostudija u Tirani i lokacije u Turiju, Bari. U rekonstruisanim prostorima će se održavati programi (radionice, razmjene umjetnika, edukacije) sa namjerom razvoja kreativnih industrija u regionu. Cilj projekta je poboljšati prekogranične institucionalne kapacitete, saradnju, razmjenu dobre prakse i iskustva o potencijalima kulturnih i kreativnih industrija, podržati inovacije, konkurentnost i regionalnu kulturnu. Glavni rezultati projekta su regionalni program za mobilnost umjetnika, otvoreni multi-funkcionalni kulturni centri / prostori u regionu i stvaranje mreže regionalnih kulturnih preduzeća i preduzetnika u kulturi.