Događaji / Uskoro izgradnja dva vidikovca u srcu Orjena

Gradnja.me

Uskoro izgradnja dva vidikovca u srcu Orjena
OPIS


U cilju diverzifikacije i poboljšanja turističke ponude Herceg Novog te podizanja atraktivnostikulturne i prirodne baštine zaleđa kroz unapređenje outdoor sadržaja u rurarnim dijelovima grada, Turistička organizacija Herceg Novi (TOHN) je zahvaljujući podršci Evropske unije u okviru prekograničnog projekta "Cycling Rural" ugovorila izgradnju 2 vidikovca na dijelu makadamske trase „Salty and Sweet“, u srcu Orjena. Takođe, ugovorena je zamjena stare i postavljanje nove mtb signalizacije na tri jedinstvene montbike rute (Salty and Sweet, Boka Bay View, Rocks and Trees), kao i postavljanje 6 novih info tabli sa mtb kartom zaleđa i opisom atrakcija na stazama.


Izgradnja 2 vidikovca planirana je na 1400-1500 mnv. u skladu sa visokim ekološkim standardima i primjerima dobre prakse za ovakvu vrstu objekata primjenjenim u nacionalnim parkovima i parkovima prirode. Sa odabranih lokacija pruža se pogled na obronke Orjenskog masiva, serpentine austrijskog puta i Boku. Formiranjem vidikovaca obezbjeđuje se prostor za odmor na mtb trasi „Salty and Sweet“, namijenjen izletnicima, biciklistima, planinarima i ljubiteljima prirode. Za opremanje odmorišta i formiranje staza i platoa koristiće se isključivo prirodni materijali - drvo i kamen sa lica mjesta.


Kroz zamjenu stare i postavljanje nove mtb signalizacije izvršiće se uklanjanje dotrajalih metalnih stubova duž trasa i postavljanje novih drvenih, sa odgovarajućim smjerokazima i piktogramima. Drvene info table sa mtb kartom zaleđa i opisom atrakcija biće postavljene na 6 odabranih lokacija duž tri promovisane biciklističke rute.


Projekat "Biciklističke rute za unaprijeđenje prirodne i kulturne baštine Hercegovine i Crne Gore – Cycling Rural" realizuje se u okviru drugog poziva Programa prekogranične saradnje BiH - Crna Gora. Implementacija je počela 1. oktobra 2019. i trajaće 24 mjeseca. Ukupna vrijednost je 495.000 eura, od čega je Evropska unija obezbijedila 400.000 eura bespovratnih sredstava, a sve s ciljem jačanja i poboljšanja kvaliteta turističke ponude, te razvoja i promocije biciklističke i ostalih ponuda na otvorenom u ruralnim područjima prekograničnih regija Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Očekuje se da će projekat rezultirati stvaranjem novog brenda „Cycling Rural", koji će postati dio turističke ponude obje zemlje i Jadranskog zaleđa.Partneri na projektu su Ured Vlade Županije Zapadnohercegovačke za europske integracije kao nosilac projekta, gradovi Široki brijeg i Ljubuški, općine Posušje i Grude, te Turistička organizacija Herceg Novi.


Rok za završetak radova je 31.08.2021.