Događaji / ,,Plaža Pržna" zaštićeno prirodno dobro

Gradnja.me

,,Plaža Pržna" zaštićeno prirodno dobro
OPIS


Predsjednik Opštine Tivat Željko Komnenović utvrdio je Nacrt Odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra „Plaža Pržna“ i Nacrt Studije revizije zaštićenog područja “Plaža Pržna” i stavio ih na javnu raspravu.


Kako je saopšteno iz Sekretarijata za uređenje prostora Opštine Tivat javna rasprava o nacrtima ova dva dokumenta trajaće do 27.avgusta, pri čemu će u sklopu nje biti održan i poseban okruigli sto sa mještanima Krtola 26.avgusta u Domu kulture u Radovičima. Kompleks uvale i plaže Pržna u Krtolima, u javnosti poznatije po imenu nekadašnjeg velikog hotela “Plavi horizont”, jedan je od najbitnijih i najočuvaninih kupališta na Crnogorskom primorju, a ekonomski je izuzetno značajan za mještane Krtola, posebno one koji se bave turizmom.


Po Nacrtu Odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra „Plaža Pržna“ ta plaža se kao prirodno dobro, zvanično proglašava sponikom prirode i dodjeljuje joj se III kategorija zaštite.


Površina zaštićenog prirodnog dobra obuhvaćena granicom ovog spomenika prirode iznosi 73.234,07 m2 (7,3ha), sa utvrđenom III zonom zaštite, sa režimom održivog korišćenja. Ukupna dužina (administrativne) granice zaštićenog prirodnog dobra „Plaža Pržna“ iznosi 4.843,34m. Granica tog zaštičenog prirodnog dobra u obuhvata samu plažu u uvali Pržna i njene stjenovite obale prema zapadu, odnosno istoku te se u najvećoj mjeri poklapa sa prostorom između mora i sada postojeće betonske pješačke staze na obali ove uvale.


“Plaža Pržna” imaće i zaštitni pojas ukupne površine nešto preko 250 hiljada kvadrata. Ukupna dužina granice tog pojasa je nešto preko 5 kilometara.


“Područje Spomenika prirode “Plaža Pržna” predstavlja priobalni dio Uvale Pržna i zahvata prostor između lokaliteta Brajanovica na zapadu i Uvale Maslina na jugoistoku, u kojem se štite zaštićene i ekološki značajne vrste i staništa.

U kopnenom dijelu utvrđen je zaštitni pojas. Ciljne prirodne vrijednosti za zaštitu Spomenika prirode „Plaža Pržna“ su staništa: mediteranske stjenovite obale obrasle endemičnim vrstama roda Limonium; muljevita i pješčana dna koja za vrijeme oseke nisu pokrivena morskom vodom; makija sa mediteranskim klekama; mediteranske šume primorskih borova. Ova staništa nastanjuju vrste biljaka, životinja i gljiva sa nacionalnim i međunarodnim statusom zaštite. Pored izuzetnog biološkog značaja, prostor odlikuju izraziti strukturni elementi koji mu daju osoben pejzažni identitet i jedinstvene oblikovne karakteristike. Prostor Spomenika prirode “Plaža Pržna” stavlja se pod zaštitu u cilju stvaranja uslova za opstanak i dugoročnu zaštitu velikog broja vrsta i staništa značajnih za zaštitu, te zbog zaštite autentičnog pejzaža.”- piše pored ostaloga u Nacrtu. Ovim dokumentom se za upravljača Spomenika prirode “Plaža Pržna” određuje JP Morsko Dobro iz Budve.