Događaji / Tender za uređenje trga u Anovima I faza

Gradnja.me

Tender za uređenje trga u Anovima I faza
OPIS


Opština u okviru Glavnog grada-Golubovci raspisala je tender za uređenje trga u Anovima (I faza).


Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma kao cjeline je 301.652,90 €.


Tender je otvoren do 4.novembar 2021. godine, do 12,00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 4. novembra 2021 godine u 12,00 sati.


Predmet nabavke će se realizovati po Glavnom projektu uređenja trga koji je izradila firma ,,ARHIENT" d.o.o. Podgorica.