Događaji / Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica – centralnog objekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru

Gradnja.me

Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica – centralnog objekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru
OPIS


Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, raspisalo je Konkurs za idejno arhitektonsko rješenje vrtića i jaslica – centralnog objekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru.


Predmet konkursa je izrada idejnog arhitektonskog rješenja vrtića i jaslica – centralnog objekta za potrebe JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ u Baru, na urbanističkim parcelama br. 60 i 61, na dijelu katastarske parcele 4670/1 KO Novi Bar, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Topolica-Bjeliši“.


Konkurs je međunarodni, opšti, jednostepeni i anonimni. Pravo učešća na Konkursu, pored fizičkih i pravnih lica, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji Crne Gore, imaju i lica sa sjedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji druge države.


Kokursni fond iznosi 38.000 eura, od čega Nagradni fond iznosi bruto 26.000 eura.


Konkurs je otvoren do 12. januara 2022. godine. Svi zainteresovani učesnici mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom, zaključno sa 26. novembrom 2021. godine, nakon čega će sva pristigla pitanja i odgovori biti objedinjeni i objavljeni na internet stranici Ministarstva, a najkasnije do 3. decembra 2021.godine. Svi učesnici biće obaviješteni o odluci Žirija do 1. februara 2022. godine.

Svi uslovi Konkursa, rokovi, način obrade i predaje konkursnih radova definisani su Raspisom konkursa i Konkursnim zadatkom, koji predstavljaju sastavni dio konkursne dokumentacije.