Događaji / Tender za rekonstrukciju regionalnog puta R-13 Bioče - Mateševo - Kolašin

Gradnja.me

Tender za rekonstrukciju regionalnog puta R-13 Bioče - Mateševo - Kolašin
OPIS


Firma MONTEPUT d.o.o. raspisala je tender za rekonstrukciju regionalnog puta R-13 Bioče - Mateševo - Kolašin (od petlje Mateševo do naselja Mateševo). Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma kao cjeline je 4.214.876,03 €.


Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti obilazak terena do roka za dostavljanje ponuda.


Ponude se podnose zaključno sa danom 17.01.2022. godine do 12 sati.


Otvaranje ponuda održaće se dana 17.01.2022. godine u 12 i 30 sati.