Događaji / Tender za kupovinu 11 gotovih stanova u Herceg Novom

Gradnja.me

Tender za kupovinu 11 gotovih stanova u Herceg Novom
OPIS

Uprava javnih radova i Banka za razvoj Savjeta Evrope raspisale su treći poziv za kupovinu gotovih stanova na području Herceg Novog, u okviru Regionalnog stambenog Programa stambenog zbrinjavanja u Crnoj Gori.


U planu je kupovina ukupno 11 stanova, a kako je naznačeno u tenderu, procijenjnena vrijednost ovog tendera iznosi 345.670,13 EUR, bez uračunatog PDV-a. Makcimalna cijena po metru kvadratnom neto stambenog prostora ne može biti veća od 670,19 EUR.


"Zajednički regionalni program trajnih rješenja za izbjeglice i raseljena lica", poznat kao "Regionalni stambeni projekat" (RHP) zajednička je inicijativa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore i Srbije ("Partnerskih zemalja"). Cilj ove regionalne inicijative je da se doprinese rješavanju stanja dugotrajnog raseljenja najranjivijih izbjeglica i raseljenih lica (RL) nakon konfliktnog perioda od 1991 - 1995. godine na teritoriji bivše Jugoslavije, uključujući interno raseljena lica (IRL) u Crnoj Gori od 1999. godine, tako što će im se, između ostalog, obezbijediti trajna stambena rješenja. RHP ima za cilj da pomogne blizu 74.000 ljudi, odnosno 27.000 domaćinstava, a cijena ovoga procjenjuje se na približno 584 miliona eura za petogodišnji period. RHP se sastoji od četiri stambena projekta zemalja, po jedan za svaku Projektnu zemlju, koje svaka relevantna Projektna zemlja pojedinačno realizuje kroz nekoliko podprojekata i faza.


U Crnoj Gori, od Regionalnog stambenog programa se očekuje da pruži trajna stambena rješenja za nekoliko kategorija ranjivih interno raseljenih i raseljenih lica kroz lokalnu integraciju u njihovim mjestima raseljenja ili u okviru institucija socijalnog zbrinjavanja. Ukupno, 1.777 domaćinstava (odnosno 6.063 pojedinca) predstavlja ciljnu grupu Regionalnog stambenog projekta, a istima će biti obezbijeđena trajna stambena rješenja kroz lokalnu integraciju u njihovim mjestima raseljenja.


Cilj Poziva je kupovina 11 stanova u Opštini Herceg Novi u svrhu stambenog zbrinjavanja 11 porodica. Stanovi će se kupiti od zajedničkih finansijskih sredstava RHP fonda i nacionalnog sufinansiranja.


Ponude se predaju radnim danima od 8 do 15 sati, a najkasnije do 11. februara 2022. godine do 12 časova. Javno otvaranje ponuda održaće se istog dana, odnosno 11. februara u 12:30 u prostorijama Uprave javnih radova u Podgorici.