Događaji / Konkurs za dodjelu subvencija za nabavku on grid i off grid fotonaponskih sistema

Gradnja.me

Konkurs za dodjelu subvencija za nabavku on grid i off grid fotonaponskih sistema
OPIS


EKO-FOND RASPISAO JE KONKURS ZA DODJELU SUBVENCIJA ZA REALIZACIJU PROJEKATA KORIŠĆENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE - ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SOPSTVENE POTREBE U MREŽNOM ILI SAMOSTALNOM RADU „ON-GRID I OFF-GRID FOTONAPONSKI SISTEMI“.


Cilj projekta je proizvodnja električne energije korišćenjem on-grid i off-grid fotonaponskih sistema, a krajnji rezultat je prelazak na korišćenje zelene energije - kazao je direktor Boljević, koji je pojasnio da Eko-fond ovaj projekat sprovodi samostalno i nezavisno od projekta koji radi u partnerstvu sa Elektroprivredom Crne Gore (EPCG) Solari 3000+ i Solari 500+.


Raspoloživa sredstva po ovom javnom konkursu iznose 190.000 EUR, od čega je 150.000 EUR namijenjeno za on-grid sisteme, dok 40.000 je namijenjeno za off-grid sisteme. Maksimalni iznos sredstava podrške koje korisnik može ostvariti za nabavku i instalaciju On-grid fotonaponskih sistema iznosi 40% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 25.000 EUR, a za Off-grid fotonaponske sisteme iznosi 40% prihvatljivih troškova, odnosno maksimalno do 5.000 EUR, u koji iznos mora biti uključen PDV.


Rok za podnošenje prijava je 60 kalendarskih dana od dana objavljivanja javnog konkursa, odnosno do 17. februara do 15 sati.