Događaji / Sanacija lokalnih puteva, ulica:Osječka,Trebinjska,Donji put u Đenovićima, Bokeških mornara,Prve bokeške brigade, Ribarska ul.,dionica na Toploj II

Gradnja.me

Sanacija lokalnih puteva, ulica:Osječka,Trebinjska,Donji put u Đenovićima, Bokeških mornara,Prve bokeške brigade, Ribarska ul.,dionica na Toploj II
OPIS


DOO Društvo za izgradnju vodovodne i kanalizacione infrastrukture Herceg Novi raspisalo je tender za sanaciju lokalnih puteva, ulica:

  • Osječka,
  • Trebinjska,
  • Donji put u Đenovićima,
  • Bokeških mornara,
  • Prve bokeške brigade,
  • Ribarska ul.,
  • Dionica na Toploj II.


Procijenjena vrijednost nabavke: 184.000 EUR

Ponude se podnose do 14.01.2022. godine do 14:00 sati. Otvaranje ponuda održaće se dana 14.01.2022.godine u 14:00 sati.