Događaji / Međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Državne revizorske institucije Crne Gore

Gradnja.me

Međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Državne revizorske institucije Crne Gore
OPIS


Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma raspisuje međunarodni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje objekta Državne revizorske institucije Crne Gore na urbanističkoj parceli broj B8a, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Drač – za urbanu cjelinu 1.2 Nova Varoš” u Podgorici.


Konkursni fond iznosi 35.000 eura, od čega Nagradni fond iznosi bruto 22.000 eura.


Konkurs je otvoren od 16. decembra 2021. godine do 17. februara 2022. godine.


Više na Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma