Događaji / KONSULTANTSKE USLUGE ZA REVIZIJU PROJEKATA, KOJI ĆE BITI IZRAĐENI U OKVIRU PROJEKTA – “UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA”

Gradnja.me

KONSULTANTSKE USLUGE ZA REVIZIJU PROJEKATA, KOJI ĆE BITI IZRAĐENI U OKVIRU PROJEKTA – “UNAPREĐENJE ENERGETSKE EFIKASNOSTI U JAVNIM ZGRADAMA”
OPIS

Poziv za nacionalno nadmetanje


Rok za dostavljanje ponuda: 1. mart 2022. god


Projekat “Unapređenje energetske efikasnosti u javnim zgradama” se realizuje se po osnovu Ugovora o kreditu i Ugovora o grantu, potpisanih između Vlade Crne Gore i KfW banke, u decembru 2019. godine i Posebnog ugovora, potpisanog u avgustu 2020. godine. Ministarstvo kapitalnih investicija (MKI), kao institucija zadužena za implementaciju projekta (Naručilac), namjerava da dio ovog kredita iskoristi za finansiranje usluga koje su predmet ovog poziva.

U skladu sa navedenim, MKI raspisuje javni poziv za dostavljanje ponuda za pružanje sljedećih konsultantskih usluga (u daljem tekstu „Usluge“):


Konsultantske usluge za reviziju projekata, pripremljenih u okviru projekta „Promocija energetske efikasnosti u javnim zgradama“.


Konsultantska firma će biti odabrana u skladu sa procedurama opisanim u KfW Smjernicama za nabavku konsultantskih usluga, radova, robe, postrojenja i ne-konsultantskih usluga u finansijskoj saradnji sa partnerskim zemljama, koje se mogu naći na web stranici www. kfw-entwicklungsbank.de, i u ovom dokumentu.


Tenderski postupak je otvoren za sve ponuđače koji ispunjavaju sljedeće kriterijume:


– Minimalni godišnji promet 50.000,00 EUR;

– Posjedovanje licence za vršenje revizije za arhitektonske, građevinske, elektrotehničke i mašinske projekte;

– Ključno osoblje treba da sačinjavaju: inženjer arhitekture, inženjer građevinarstva, inženjer elektrotehnike – jake struje, inženjer elektrotehnike – slabe struje i mašinski inženjer, koji moraju imati licencu za reviziju projekata, izdatu u skladu sa važećim zakonom i najmanje 7 godina iskustva na projektovanju ili reviziji projekata.


Tenderska dokumentacija se može besplatno preuzeti elektronskim putem u PDF formatu uz podnošenje pisanog zahtjeva na dolje navedenu imejl-adresu.


Uz ovaj zahtjev mora biti priloženo propratno pismo, u kojem se jasno navodi naziv privrednog društva i država u kojoj se nalazi sjedište privrednog društva.