Događaji / Info dan Klaster 5 – Klima, energija i mobilnost, 3. februar 2022.

Gradnja.me

Info dan Klaster 5 – Klima, energija i mobilnost, 3. februar 2022.
OPIS

Info dan, s fokusom na dvostruku zelenu i digitalnu tranziciju za postizanje klimatske neutralnosti u Evropi do 2050. godine, biće održan 3. februara 2022. godine.

Primarni cilj info dana za Klaster 5: Klima, energija i mobilnost u okviru EU programa Horizont Evropa je da predstavi 74 otvorena tematska poziva (uključujući baterije, obnovljivu energiju, drumski transport sa nultim emisijama, avijaciju i mnoge druge), putem plenarne i tri paralelne sesije, sa naglaskom na:


  • Promovisanje klaster 5 tematskih poziva i diseminaciju informacija o Radnom programu za 2022. godinu svim zainteresovanim stranama;
  • Pružanje savjeta o tome kako sastaviti dobar predlog projekta i razmjenu ključnih lekcija naučenih iz prvih Horizont Evropa evaluacija;
  • Obezbjeđivanje umrežavanja i pronalaženje partnera, kako bi se podržalo kreiranje konzorcijuma, tokom posebnog događaja za umrežavanje.


Događaj za umrežavanje (Brokerage event)


Online događaj za umrežavanje (brokerage event) biće organizovan 4. februara 2022. godine. Glavni cilj događaja je da okupi sve relevantne aktere koji namjeravaju da apliciraju, kako bi se podržali napori uspostavljanja konzorcijuma i razvoja projektnih ideja.


Registracija za događaj za umrežavanje otvorena je do 4. februara, putem linka: https://he-cluster5-2022.b2match.io/


Program info dana za Klaster 5, kao i praćenje info dana dostupno je putem linka: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/events/upcoming-events/horizon-europe-info-days/cluster-5_en#programme