Događaji / Rekonstrukcija saobraćajnice od planiranog kružnog toka do granice Dup-a Tuzi Centar i Dup-a Tuzi 3 (prema GP) / (800.413,22 EUR)

Gradnja.me

Rekonstrukcija saobraćajnice od planiranog kružnog toka do granice Dup-a Tuzi Centar i Dup-a Tuzi 3 (prema GP) / (800.413,22 EUR)
OPIS

Rekonstrukcija saobraćajnice od planiranog kružnog toka do granice Dup-a Tuzi Centar i Dup-a Tuzi 3 (prema GP)


Datum objave

29.3.2022 11:00


Početak podnošenja

29.3.2022 11:00


Kraj podnošenja

14.4.2022 10:00


Datum otvaranja

14.4.2022 10:00


Rok za donošenje odluke

14.6.2022 10:00


Procijenjena vrijednost nabavke

800.413,22 EUR