Reference / Projekat podzemnih hidroizolacija - hotel Mimoza, Tivat

Izonet

Projekat podzemnih hidroizolacija - hotel Mimoza, Tivat
OPIS


Hotel Mimoza, koji se nalazi na samoj obali tivatske rive Pine, izronio je iz mora i počeo poprimati obrise novog gradskog obilježja. Postavljanje hidroizolacije na podzemnim etažama uspješno je završeno i pored činjenice da su podzemne strukture objekta skoro čitavom površinom u stalnom kontaktu sa vodom.


Ovo je bio jedan od naših najzahtijevnijih i najkompleksnijih podzemnih poduhvata.

Izraziti pritisak morske vode po cijeloj dubini podzemnog dijela objekta, horizontalno i vertikalno, sve to u kombinaciji sa „Top down“ metodom gradnje (odozgo prema dolje), opravdava kategoriju jednog od građevinski i hidroizolaterski najzahtijevnijih i najodgovornijih projekata ne samo sa aspekta naše kompanije već i na nivou građevinskog sektora Crne Gore.

Za hidroizolacioni podzemni sistem smo odabrali „kontaktne“ podzemne hidroizolacije, SikaProof sistem hidroizolaciju, koja urasta u svjež beton, srasta sa istim te na ovaj način spriječava migraciju i širenje eventualne vode između sloja hidroizolacije i betonske podzemne konstrukcije.Investitor: MIMOZA GROUP D.O.O.

Objekat: HOTEL MIMOZA 5*, Tivat

Lokacija: Urbanističke parcele UP 117 i UP 118, u zahvatu DUP-a 'Tivat-centar' u Tivtu (katastarske parcele 3384 i 3385 KO Tivat)


Projekat u brojevima:

- Dubina podzemne konstrukcije.................11.50 m

- Visina podzemnog vodenog stuba............10.30 m

- Pritisak na konstrukciju..............................1.03 bara

- Površina podzemnih hidroizolacija............oko 7000 m²

- Dužni metri radnih prekida u betonima......1500 m

- Trajanje radova..........................................1 godina