Reference / Projekat Ksenija – Porto Montenegro, Tivat

Izonet

Projekat Ksenija – Porto Montenegro, Tivat
OPIS


Veliki broj vodenih površina poput bazena za plivanje i vodenih dekorativnih zidova, još veći broj konstruktivnih žardinjera sa gustim rastinjem, velikim stablima i cvijećem, raspoređenih po cijelom objektu, zatim terase, platoi, stepeništa i ravni krovovi čine razvedenu strukturu zaokruženu u jedan funkcionalan i dugotrajan hidroizolacioni sistem.

Rezidencijalni apartmani objekta UP-1-09 B, sa otvorenim terasama sa vizurom, zajedničkim otvorenim platoom sa bazenom i ravnim prohodnim krovovima sa bazenima, reprezentativni su primjer arhitektonskog stila za rezidencijalne i trgovinske jedinice. Objekat se nalazi u kompleksu marine Porto Montenegro u crnogorskom Tivtu, a savremena je interpretacija lokalnih istorijskih gradjevina i pravi primjer istinske povezanosti građevine sa prirodom i podnebljem.


U hidroizolacionom smislu objekat je predstavljao vrhunski izazov od temelja do krova – u rasponu od velikog broja vodenih površina u nadzemnom sastavu poput bazena za plivanje i vodenih dekorativnih zidova te naposletku jako veliki broj konstruktivnih žardinjera sa gustim rastinjem, velikim stablima i cvijećem, raspoređenih po cijelom objektu. Terase, platoi, stepeništa i ravni krovovi sa već spomenutim čine razvedenu strukturu koju je trebalo zaokružiti u jedan funkcionalan i dugotrajan hidroizolacioni sistem. Da li je bio komplikovaniji aspekt planiranja samih slojeva hidroizolacionog sistema ili aspekt izvođenja – teško nam je odgovoriti.


Projekat najviše karakteriše dvostruka hidroizolaciona zaštita zasnovana na sekundarnim i primarnim slojevima hidroizolacija, drenažnim antikapilarnim međuslojevima,te posebno osmišljenim i izvedenim trozonskim tačkastim i linijskim slivnicima. Ovakav princip hidroizolacionog sistema ima povećani učinak i dugotrajnost, jer obezbjeđuje oticanje vode, vodene pare i kondenzata iz svih slojeva sistema.


Klijent: Adriatic Marinas d.o.o.

Glavni izvođač: Strabag d.o.o.

Projektovanih izvođačkih detalja hidroizolacionih sistema za projekat: 50.Hidroizolacioni sistemi:

PODZEMNE HIDROIZOLACIJE – BENTONITNE HIDROIZOLACIJE, 5000 m2

TERASE, PROHODNI KROVOVI, PLATO – POLIMERCEMENTNE HIDROIZOLACIJE, 4500 m2

BAZENI ZA PLIVANJE – POLIMERCEMENTNE HIDROIZOLACIJE, 500 m2

ŽARDINJERE – PLANTERI I NEPROHODNI KROVOVI – PVC I TPO MEMBRANE, 2700 m2

HIDROIZOLACIJE MOKRIH ČVOROVA – POLIURETAN, 1200 m2

HIDROIZOLACIJE ISPOD KOSIH KROVOVA – BITUMENSKE MEMBRANE, 800 m2

Termoizolacioni sistemi:

TERASE, PLATO, RAVNI PROHODNI KROVOVI, RAVNI NEPROHODNI KROVOVI – EKSTRUDIRANI POLISTIREN I MINERALNA VUNA, 4500 m2


Drenažni antikapilarni sistemi za terase i prohodne ravne krovove:

INSTALACIJA DRENAŽNIH SISTEMA, 1600 m2

Drenažni zaštitni sistemi:

INSTALACIJA ZAŠTITNIH DRENAŽNIH SISTEMA U ŽARDINJERAMA, 3500 m2